Hệ Thống 10 KW năng lượng mặt trời cho hộ gia đình

165.000.000 180.000.000 

– Sản lượng: 1.399 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính

Xóa
Hệ Thống 10 KW năng lượng mặt trời cho hộ gia đình
Báo giá