Hệ Thống 15 KW năng lượng mặt trời cho hộ gia đình

250.000.000 270.000.000 

– Sản lượng: 2.099 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính

Xóa
Hệ Thống 15 KW năng lượng mặt trời cho hộ gia đình
Báo giá