Hệ Thống 20 KW năng lượng mặt trời cho hộ gia đình

330.000.000 360.000.000 

– Sản lượng: 2.799 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính

Xóa
Hệ Thống 20 KW năng lượng mặt trời cho hộ gia đình
Báo giá